Geen hulp (meer) nodig!

Skills: design

Doorvertalen van het concept naar design. Met dank aan de fantastische kleitechnieken van Yorick Dantuma ;).